Tezhip Sanatı; Tarihi Gelişimi ve Okulları

"Tezhip Sanatı; Tarihi Gelişimi ve Okulları" başlıklı sertifika programımız Kasım 2021- Şubat 2022 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Alanında uzman konuşmacılarımızla beraber "İslam Öncesi ve Erken Dönem, Selçuklu ve Beylikler Dönemi Tezhip Sanatı" konularıyla başlayan seminerler "Memlük, İlhanlı, Safevi, Osmanlı, Batılılaşma ve Cumhuriyet Dönemi Tezhip Sanatı" başlıklarıyla kronolojik olarak devam etti.

Sertifika Programının kapanış seminerinde katılımcılarımız ve hocalarımızdan program hakkındaki duygu düşünce ve temenniler alındı.