Öğr. Gör. Betül BİLGİN Merkez Müdür
0212 521 81 00 D: 5012 bbilgin@fsm.edu.tr
Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi Y.Lisans: Mimar Sinan Üniversitesi Doktora: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni.
Prof. Dr. Zeynep GEMUHLUOĞLU *
0212 521 81 00 zgemuhluoglu@fsm.edu.tr
Lisans: Marmara Üniversitesi Y.Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Mustafa ÇİÇEKLER *
0212 521 81 00 mcicekler@fsm.edu.tr
Prof. Dr. Dursun Ali TÖKEL
0212 521 81 00 D: 6059 datokel@fsm.edu.tr
Lisans: Hacettepe Üniversitesi Y.Lisans: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Doktora: Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Dr. Öğr. Üyesi Nihal ARACI
0212 521 81 00 D: 5047 naraci@fsm.edu.tr
Lisans: Anadolu Üniversitesi Y.Lisans: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni. Doktora: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni.
Dr. Öğr. Üyesi Sabriye Hilal ARPACIOĞLU
0212 521 81 00 D: 5014 sharpacioglu@fsm.edu.tr
Lisans: Selçuk Üniversitesi Y.Lisans: Marmara Üniversitesi Doktora: Marmara Üniversitesi
Öğr. Gör. Ali TOY
0212 521 81 00 D: 5013 atoy@fsm.edu.tr
Lisans: İstanbul Teknik Üniversitesi Y.Lisans: Yıldız Teknik Üniversitesi Doktora: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üni.
* Yarı Zamanlı