Resimli Edebi Yazma Eserler ve İkonografi Sertifika Programı

"Resimli Edebi Yazma Eserler ve İkonografi " başlıklı sertifika programımız 6 Mart 2021- 12 Haziran 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Alanında uzman konuşmacılarımızla beraber İslam Edebiyatında Mitologya ve Efsaneler, Türler ve Klasik Aşk Hikayelerini konu edinerek başlayan seminerler;"Kelile ve Dimne, Mantıku't Tayr, Hamse-i Nizâmî, Heft Peyker, Heft Evreng, Şehnâme, Mesnevi, Mihr ü Müşteri, Varka ile Gülşah, Hüsrev ü Şirin, Leyla ile Mecnun, Yusuf ve Züleyha gibi müstakil eserler ve bu eserlerin minyatürlü nüshaları hakında konuşularak devam etti.

 Seminerin kapanış programında konuşmacılarımıza ve katılımcılarımıza sembolik olarak sertifikaları takdim edildi.