Osmanlı Kültür Ortamında Miraç ve Yolculuk Durakları

7 Aralık 2022 tarihinde Ayasofya Yerleşkesinde "Osmanlı Kültür Ortamında Miraç ve Yolculuk Durakları" isimli seminer gerçekleştirildi. Seminerde Ayşe Taşkent ve Nicole Kançal-Ferrari editörlüğünde Aralık 2021 tarihinde yayın hayatına kazandırılan, Türkçe ve İngilizce hazırlanan, Osmanlı Kültür Ortamında Miraç ve Yolculuk Durakları başlıklı iki ciltten müteşekkil eser, eserin meydana geliş süreci ve içerisindeki makalelere değinildi.

 İslâm tarihinde hususî bir öneme sahip olan miraç hadisesini; felsefî, tarihî, tasavvufî, edebî ve sanat boyutlarıyla ele alan bu kapsamlı çalışma T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Topkapı Sarayı ve Türk ve İslam Eserleri Müzesi gibi çeşitli saygın kurumların desteğiyle yürütülen kapsamlı bir projenin çıktısı olup Projenin devamında on sekiz müellifin katılımıyla, yirmi altı makale ve yaklaşık iki yüz görselden oluşan kitap, editörleri tarafından sanatseverlerin ilgisine sunulmuştur.